Trung Quốc Thành phần IBS nhà sản xuất
Công ty
Sản phẩm
Thành phần IBS
Bộ lặp RF
Đầu nối đồng trục RF
Ăng ten trần trong nhà
Bộ chia tách công suất
Đồng trục RF Directional Coupler
Patch Panel Antenna
Hồ directional antenna
Cáp nhảy RF
Tải giả RF
Passive Combiner RF
Kẹp cáp nguồn cấp dữ liệu