Trung Quốc Thành phần IBS nhà sản xuất
Công ty
Sản phẩm
Đầu nối đồng trục RF